English (United Kingdom)SlovenčinaGermanItalianRussia
ICTS Logistic s.r.o.
Názov firmy:
ICTS Logistic s.r.o.

Sídlo firmy:
Grösslingova 2476/73,
811 01 Bratislava
GPS: 48.140105,17.143717

Sídlo prevádzky:

Prístavná 10,
821 09 Bratislava

Odvetvie:
Logistika a trading

tel: +421 915 499 076
e-mail: icts_logistic@hotmail.it
e-mail: info@icts-eu.com

V dnešných časoch nestačí byť exportérom, dynamika doby si vyžaduje byť blízko ku konečnému spotrebiteľovi. To podnecuje mnohých presúvať svoju výrobu. O úspechu často rozhoduje kvalita a dostupnosť dodávateľov.
Uvažujete nad relokáciou výroby? Potrebujete mať presný obraz o portfóliu možných dodávateľov?  Prichádza do úvahy Slovensko, Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko?
Rozhodli ste sa pre Slovensko? Potrebujete podporu a pomoc pri vstupe na trh?

Potom ste na správnej adrese.

Vyhľadávanie obchodných partnerov

1.) na Slovensku

 • identifikácia potreby a možností
 • prieskum a vyhľadávanie dodávateľov podľa žiadaných kritérií - s potrebnými znalosťami a certifikátmi kvality výroby, zabezpečenie vzoriek - sampling
 • podpora a pomoc pri vstupe - výpočet nákladov a právne poradenstvo


2.) vo vybraných krajinách
Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko

 • identifikácia potreby a možností
 • prieskum a vyhľadávanie dodávateľov podľa žiadaných kritérií - s potrebnými znalosťami a certifikátmi kvality výroby, zabezpečenie vzoriek - sampling
 • podpora a pomoc pri vstupe - výpočet nákladov a právne poradenstvo


Podpora relokácie spoločností

Vďaka globalizácii a vývoju posledných rokov je väčšina spoločností oveľa pružnejšia ako kedykoľvek predtým. Mnohé spoločnosti svoje výroby relokujú z tradičných miest výroby do krajín V4, a teda aj na Slovensko. Nachádzajú tu odborníkov, výhodnú pracovnú silu a lokácia je výhodná, keďže Slovensko je v srdci Európy.

Pod podporou relokácie spoločností rozumieme v prvom rade:

 • pre potenciálnych výrobcov vykonáme prieskum dodávateľov s potrebnými znalosťami a certifikátmi kvality výroby, zabezpečenie vzoriek - sampling
 • manažovanie kontaktov: kontaktovanie manažmentu, dohodnutie stretnutí, zabezpečenie tlmočníkov
 • zabezpečenie právnej pomoci pri uzatváraní kontraktov


Vstup na slovenský trh

 • poradenstvo pri hľadaní lokality na presídlenie vrátane prepočtov nákladov spojených s otvorením prevádzky - poplatky, mzdy
 • koordinácia aj pomoc pri vybavovaní formalít pre založenie spoločnosti, presídlenie aj pomoc pri sťahovaní manažmentu
 • právnická pomoc (prostredníctvom zmluvnej právnickej kancelárie)